Publicaties

//Publicaties
Publicaties2016-11-09T09:37:32+00:00

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Onderwijsmethodes

 • (Met A. Brandsma en A. van Oosten) Goed Gezel­schap, Gesprekken over burger­schap, levensbe­schouwing en criminaliteit, Best, Den Haag, 1994.
 • (Hoofdredactie) Sporen naar zin, Levensbeschouwing voor PABO, Deel I Basisbegrippen; Deel II Christelijke levensvisie; Deel III Islam, Best, 1996-1997.
 • Oriëntatie op een waardevol beroep, Beroepsethische vorming voor VMBO, Den Haag, 2002.
 • Sociaal-Ethische Oriëntatie, Onderwijspakket voor de Tweede fase, SLO, Enschede, 2003.
 • (Hoofdredactie) Antenne, Levensbeschouwing voor vmbo, Baarn, 2005-2006.
 • Labyrint, levensbeschouwing voor de onderbouw havo/vwo, Docentenhandleiding, Baarn, 2005.
 • Sharing Stories, Computer-Mediated Exchanges with Palestine Youth, Teacher Manual, Student Manual, Educational Background, Bethlehem, Utrecht, 2008.
 • Sharing Stories, Nederlandse en Marokkaanse jongeren spreken zich uit over onrecht, Onderwijspakket met filmmateriaal op DVD en downloadable schriftelijk materiaal, Utrecht, 2008.

Raamplannen

 • Raamplan voor Godsdienst/levensbeschouwing in de Tweede fase van het katholiek voortgezet onderwijs, Den Haag, NKSR, 2001.
 • (Met P. Boersma, A. Friebel (red.) J. Pouwels en D. Vermeulen) Deelnemen aan morele communicatie, Leren voor het leven in een democratische, pluriforme samenleving, Enschede, SLO, 2001, 85 blz.
 • (Met J. Quaijtaal) Vakgroepwerk, Beleidsplan VDL 2001-2005.
 • Raamleerplan voor Godsdienst/levensbeschouwing in het katholiek VMBO, ’s-Gravenhage, 2003, 59 blz.

Boeken

 • Geef bedrijfsethiek een plaats, Best, 1993.
 • Burgerschap in een vergruizelende samenleving, Best, 1994.
 • Leren van Zin, Contouren voor de inhoud van levensbe­schouwe­lijke educatie in de katholieke basisschool, Best, 1997.
 • Vormen van leegte, Een kleine catalogus van levenskunst, Tilburg, Uitgeverij Waardegericht Leren, 2016.

 

Artikelen

1981

Mystieke taal, De ervaringstheologie van Dorothee Sölle, in: Spe­ling 33(1981)13-21.

1986

(Met J.A. van der Ven) Hoe realistisch is het pleidooi voor levo?, in: Verbum 53(1986)150-161.

De delen, het geheel en het meedelen, De wenselijkheid van een kommunikatieve wending in levensbeschouwelijke vorming, in: Verbum 53(1986)257-275.

1987

Levensbeschouwing en kommunikatie, in: Levens­beschouwe­lijke vorming, Een nieuw schoolvak, Best, 1987, blz. 67-80.

1989

Hans Küng: Oecumene van de godsdiensten als aanzet tot rationalisering van de theologie, in: Kohelet 6(1989) nr.5, blz. 22-28.

1993

Democratisering van levensbeschouwing, Een pleidooi voor communicatie, in: Verbum 60(1993)69-79.

Bedrijfsethiek, Een antwoord op de impasse van ethiek in moderne samenlevingen?, in: Geef bedrijfsethiek een plaats, Best, 1993, blz. 31-43.

1994

(Met C. Hermans) Levensbeschouwelijke educatie in een gerationaliseerde samenleving, in: Voorwerk 10(1994)47-62.

(Met C. Hermans) Kerndoelen voor levensbeschouwelijke vorming, in: Voorwerk 10(1994)36-46.

(Met C. Hermans) Op weg naar een vernieuwde pedagogische opdracht voor het onderwijs, in: J. Reulen, P. Rosmalen, Het voortgezet onderwijs in Nederland, Tilburg, 1994, blz. 8.1-8.12.

Burgerschap als vormingsdoel, in: Burgerschap in een vergruizelende samenleving, Best, 1994.

1996

De politieke dimensie van levensbeschouwelijke educatie, in: Verbum nr. 3 (1996)42-56.

1997

Beelden horen in verhalen, in: Godgeleerd, Bespiegelingen over onderwijs en levensbeschouwing in tekst en beeld, Den Bosch, 1997, 106-111.

1998

Over het bezweren van levensvragen, in: Verbum 65(1998)nr. blz. 40-45.

Een bewogen beweger, De betekenis van de leraar voor de modernisering van de levensbeschouwelijke identiteit, in: Verbum 65(1998)111-118.

Dicht-bij door ver-halen, De betekenis van verhalen voor communicatie in de klas, in: Verbum 65(1998)129-135.

1999

Al doende leren, De klas als levensbeschouwelijke en morele werkplaats, in: Verbum 66(1999)105-112.

2001

Profetisch contra fetisj, Het tegenwoord in de didactiek van levensbeschouwelijk leren, in: Narthex 1 (2001) nr. 4, 5-20.

2002

(Met Paul Boersma) Godsdienst als examenvak, in: Narthex 2(2002)nr. 3-4, 69-71.

Leren in riten, riten in leren, in: Narthex 2(2002)nr. 2, 10-18.

Spelenderwijs, Authentiek waardegericht leren, in Reflexief 1(2002)nr. 4, 10-13.

2003

De leraar en de ontwikkeling van de school als waardegemeenschap, in: J. Reulen en J. Rosmalen, Voortgezet onderwijs in Nederland, Tilburg, 9e druk, 2003, 8.1 – 8.13.

Echter…, Over echtheid in het waarderingsgericht lerarenberoep, in: Narthex 3(2003)nr. 3, 25-31.

Godsdienst/levensbeschouwing als examenvak, in: Reflexief 2(2003)nr. 3, 26-27.

Over grenzen, Jeugdsportbegeleiders als grensbewakers,in: H. van der Loo e.a., Zorg voor jeugdsport, Nieuwegein, ‘s-Hertogenbosch, 2003.

2004

Het verweer van de waarden,Wat is er aan de hand in het VMBO?, in: Narthex,

De klas als levensbeschouwelijke werkplaats, Raamplan voor levensbeschouwelijk leren in het VMBO, in: Narthex,

2005

‘Tuning’, De didactiek van het vak levensbeschouwing en de ontwikkeling van moslim leerlingen, in: Narthex 5(2005)nr. 2.

De betekenis van de islam wordt voortdurend opnieuw uitgevonden, Gesprek met Nasr Abû Zayd, in: Narthex 5(2005)nr. 2.

Het ontvankelijke leren, Activerende didactiek van het vak levensbeschouwing als impuls voor goed onderwijs, in: Narthex 5(2005).

2006

Heeft burgerschap burgerrecht op school?, in: Narthex.

Dichtbij door ver-halen, in Schoolbestuur 29(2006)nr. 6, blz. 34-36,2006.

2007

Een school om in te wonen, in: Narthex 7 (2007) nr. 1, blz. 12-21.

De canon in het onderwijs, Van kennisinstrument naar pedagogie, in: Reflexief 6(2007) 18-21.

De schaal van de scholen, Over teams als waardegerichte pedagogische gemeenschappen, in: Narthex 7 (2007) 38-44.

Kunnen we de zachte kracht van de pedagogie hard maken?, in: Schoolbestuur 27(2007).

2008

Het team als pedagogische waardegemeenschap, in: Narthex 8(2008) nr. 5, blz.42-48.

2009

Leren onderbreken, Waardegericht leren in een vergruizelende samenleving, in: Levensbeschouwelijke vorming, red. R. te Velde, Nijmegen, 2009, 198-225.

2010

Al doende leren waarderen, in: Narthex 10(2010)nr.1-2, 24-29.

2011

Repedagogiseer de school! in: Narthex 11(2011)nr.1, 18-25.

Bestaansrecht van een vakblad, Interview met Thom Geurts en Paul Boersma, Tekst: Marco Otten, in: Narthex 11(2011)nr. 2, 5-11.

Over de rake missers van een onmisbare nar, Over de persoon en de betekenis van Paul Boersma, in: Narthex 11(2011)nr. 2, 50-53.

Bewogen bewegers, Omgaan met motivatie als onderdeel van professionaliteit van leraren, in: Narthex 11(2011)nr. 4, 47-53.

2012

De leraar als ‘cliffhanger’, Kunnen we de zachte kracht van pedagogie hard maken?, Het Hooghuis, Oss, 2012.

Timing, Schoolidentiteit bij de tijd, in: Narthex 12(2012)nr. 1, 5-11.

De dans van de vakdidactiek, in: Narthex 12(2012)nr. 2, 13-19.

Kennis als tegenwoordigheid van geest, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven 68(2012)nr. 5, 5-13.

Losmaken en trekkracht, Over Kees Waaijman, in: Narthex 12(2012)nr. 4, 21-26.

Na pioniers komen cartografen, in: Narthex 12(2012)nr. 3, 46-50.

2013

Handelingstheoretisch perspectief op het begrip religie, in: I. Ter Avest (red.), Tussen stemmen, Amsterdam, 105-110.

2014

Religious Education in the Netherlands, in: M. Rothgangel, R. Jackson, M. Jäggle (eds.), Religious Education at Schools in Europe, Part 2: Western Europe, Vienna, Vienna Univesity Press, p. 171-204.

Is religie een ding? in: Narthex 14(2014)nr. 2, 15-22.

Leren spelen met vuur, Naar een praktische hermeneutiek van het christendom in handelingsgerichte religieuze educatie, Leuven.

Van veelheid verschil maken, Herkenbaarheid van religieus leren in een veelvormig schoolvak, in: Narthex 14(2014)nr. 3, 78-86.

Dit is geweest, maar het is nog niet voorbij, Interview met Wil Eggenkamp bij het afscheid als hoofdredacteur van Narthex, in: Narthex 14(2014), in press.

2015

De nomadische praktijk van het leren van islam, in: Narthex 15(2015)nr. 3, 72-79.

2016

Bildung voor leraren, in: Narthex 16(2016)nr. 1, 11-17.

Vormen van leegte, Een kleine catalogus van levenskunst, Tilburg, Waardegericht Leren, 2016, 92 p., softcaver, geïllustreerd, ISBN 978-90-825727-0-4.

 

MENU