PABOSNZ-islam-in-Nederland0001

Methode Levensbeschouwing

Inhoud:

 • Hoofdstuk 1: De islam als levensvisie
 1. Leerdoelen bij hoofdstuk 1
 2. De manieren waarop de islam omgaat met levensvragen
 3. Moslims beleven de islam in verschillende contexten
 4. Beeldvorming over de islam in Nederland
 5. Samenvatting van hoofdstuk 1
 • Hoofdstuk 2: De islam als godsdienstige leefwijze
 1. Leerdoelen bij hoofdstuk 2
 2. De contrastervaringen van Mohammed
 3. De symbolische taal van de islam
 4. Samenvatting van hoofdstuk 2
 • Hoofdstuk 3: Beeldvorming over moslims en de islam
 1. Leerdoelen bij hoofdstuk 3
 2. De rol van vooroordelen in beeldvorming
 3. Beeldvorming over de islam
 4. Beeldvorming en stijlen in de islamitische traditie
 5. Samenvatting van hoofdstuk 3
 • Hoofdstuk 4: Leven vanuit de islam in de Nederlandse samenleving
 1. Leerdoelen bij hoofdstuk 4
 2. Kenmerken van ‘multicultureel’ Nederland
 3. Contrastervaringen van moslims in Nederland
 4. De contrastervaringen van de achterstand van moslima’s in Nederland
 5. Samenvatting van hoofdstuk 4
 • Hoofdstuk 5: Opvoeding van moslimkinderen in Nederland
 1. Leerdoelen bij hoofdstuk 5
 2. De opvoeding en vorming tot moslim
 3. Stijlen in de opvoeding van moslimkinderen
 4. Samenvatting van hoofdstuk 5
 • Hoofdstuk 6: Omgaan met de islam op basisscholen in Nederland
 1. Leerdoelen van hoofdstuk 6
 2. Stijlen waarmee Nederlandse basisscholen omgaan met de islam
 3. levensbeschouwelijk onderwijs op pluriforme basisscholen
 4. Samenvatting van hoofdstuk 6
 5. Om verder te lezen … Aanbevolen literatuur

Verkrijgbaar bij Uitgeverij Damon, Budel

ISBN 90-5573-343-1