PABOSNZ-islam-in-Nederland-docentenboek0001

Methode Levensbeschouwing

Inhoud:

 • Woord vooraf
 • Inleiding
 • Deel 1: Achtergronden van Sporen naar Zin
 1. Levenbeschouwing in moderne samenlevingen
 2. Versterking van de toegang tot levensbeschouwing en ethiek
 3. Uitgangspunten van de module ‘Islam in Nederland’
 4. Levensbeschouwelijke educatie in het basisonderwijs
 5. Beroepsprofiel leraar primair onderwijs en levensbeschouwelijke
 6. Deel 2: Werken met de module Islam in Nederland
 7. Model A: Studentgestuurd leren (Uitleg en voorbeeld van een stappenplan)

  Model B: Docentgestuurd leren

  1. Hoofdstuk 1: De islam als levensvisie
  2. Hoofdstuk 2: De islam als godsdienstige leefwijze
  3. Hoofdstuk 3: Beeldvorming over moslims en de islam
  4. Hoofdstuk 4: Leven vanuit de islam in de Nederlandse samenleving
  5. Hoofdstuk 5: Opvoeding van moslimkinderen in Nederland
  6. Hoofdstuk 6: Omgaan met de islam op basisscholen in Nederland
  • Bijlagen
  1. Voorbeeld van een lesbeschrijving bij de module ‘Islam in Nederland’
  2. Voorbeeld van toetsvragen bij de module ‘Islam in Nederland’

  Verkrijgbaar bij Uitgeverij Damon, Budel