Deze site

/Deze site
Deze site2015-01-13T13:54:30+00:00

Het vaktijdschrift Narthex van maart 2011:

Website over waardegericht leren

Boven elke pagina van www.waardegerichtleren.nl staat ‘waardegericht leren & leven’. Daar draait het om bij Thom Geurts. Zijn overtuiging is dat leren uiteindelijk niet voortkomt uit honger naar kennis, maar uit behoefte aan waarderen. Leren is leren waarderen: je willen oriënteren op wat van (uiteindelijke) waarde is. Het gaat hem dan niet om het formuleren van abstracte waarden, maar om het vertellen van concrete waarden die voortkomen uit herinneringen en alledaagse ervaringen. Je waarden kom je op het spoor door erover te verhalen: narrativiteit. Onderwijs moet volgens Geurts gericht zijn op de ontwikkeling van een persoon tot een waarderende persoon.

Ook de website is waardevol. Wie Thom Geurts heeft horen spreken, weet dat hij zijn gedachtegoed conceptueel helder over het voetlicht kan brengen. Zijn website is net zo helder. Vanuit de homepage met de gemeenschappelijke noemer ‘waardegericht leren’ kun je doorklikken naar de andere pagina’s. Daar kun je lezen op welke terreinen dit leren van belang is en hoe het toegepast wordt. De pagina’s bieden ook een inkijkje in zijn wereld: waar hij zich mee bezig houdt en hield. Zijn lezingen, artikelen, onderwijsmethoden staan er allemaal gerubriceerd.

Dus als je als docent GL op zoek bent naar informatie over een narratieve aanpak, waardegericht leren, het vmbo, waardepedagogiek, islam en moderniteit, enzovoorts, dan verdient deze site een plek onder je favorieten.”

MENU