Waarden en Waarderen

//Waarden en Waarderen

Bildung en de waardigheid van de leraar

Bildung zit in het hart van het lerarenberoep. Onderzoek van de Onderwijsraad (Leraar zijn, 2013) laat zien wat veel leraren en lerarenopleiders ervaren. Onderwijs, schoolorganisaties en het werk van leraren verzakelijken. Dat gebeurt onder druk van de economie. Maar ook door directieve en op meetbare  resultaten gerichte managementstijlen.

Omgaan met Bronnen

Omgaan met bronnen Thom Geurts 1. Bronnen waarvan? 1.1 Een handelingsgerichte benadering van kennis De Duitse maatschappijtheoreticus Arnold Gehlen typeert de mens als “Mängelwesen”: een gebrekkige . Wat mensen tekort komen is de instinctmatige toerusting waarover dieren wel beschikken en die hun gedrag tamelijk automatisch regelen op grond

Kwaliteitsbeleid voor de school als pedagogische waardegemeenschap

De school als pedagogische waardegemeenschap Uitgangspunten voor kwaliteitsbeleid Thom Geurts Het beleid van bijzondere scholen staat in het spanningsveld tussen markt en overheid. De Tilburgse hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde en SCP onderzoeker Paul Dekker stelt echter vast dat organisaties in dat spanningsveld de sterke neiging hebben zich met markt

MENU