Basishandelingen

//Basishandelingen

De leraar en de ontwikkeling van de school als waardegemeenschap

Thom Geurts De school ligt in het brandpunt van de aandacht voor waarden en normen. Terwijl de samenleving zich steeds verder losmaakt van kerken en instellingen hun maatschappelijke rol gemakkelijk lijken te kunnen vervullen zonder een levensbeschouwelijke grondslag, kiezen ouders in groten getale voor bijzonder onderwijs op levensbeschouwelijke

Profetisch contra fetisj

Het “tegen-woord” in de didactiek van waardegericht leren Thom Geurts Wat zich momenteel in het voortgezet onderwijs afspeelt onder de namen ‘Levensbeschouwing’, ‘Levensbeschouwelijke vorming’, of ‘Godsdienst/levensbeschouwing’ heeft zijn geschiedenis. De schoolcatechismus van weleer is veranderd in een vak dat burgerrecht heeft op moderne scholen. Dit proces heeft zich

Leren in riten, riten in leren

Thom Geurts Het zal een vreemde en lege ervaring zijn, komende zomer: de Belgen gaan, de Nederlanders blijven thuis. Dan gaat het natuurlijk over voetbal, over de mundial. Misschien een gelegenheid, voor de Nederlanders, om de heisa rond koning voetbal te onderbreken: er uit los te komen en

2016-11-09T09:37:44+00:00Artikelen, Basishandelingen|
MENU