Raamplannen

//Raamplannen

Leren van zin

Contouren voor de inhoud van levensbeschouwelijke educatie in de katholieke basisschool Thom Geurts Woord vooraf Levensbeschouwelijke educatie is in het Nederlands basisonder­wijs een kwetsbaar leergebied. Dat geldt ook voor het katho­liek basisonderwijs. De legi­tima­tie ervan speelt zich af in het gebied tussen kerk en staat. Naarmate school steeds

MENU