Beleidsplannen

//Beleidsplannen

Leren van zin

Contouren voor de inhoud van levensbeschouwelijke educatie in de katholieke basisschool Thom Geurts Woord vooraf Levensbeschouwelijke educatie is in het Nederlands basisonder­wijs een kwetsbaar leergebied. Dat geldt ook voor het katho­liek basisonderwijs. De legi­tima­tie ervan speelt zich af in het gebied tussen kerk en staat. Naarmate school steeds

Vakgroepwerk

Beleidsplan Vereniging Docenten Levensbeschouwing 2000-2005 Thom Geurts  Inhoud: 1. Inleiding 2. Innovaties in het beroep van docent levensbeschouwing 3. De vakgroep levensbeschouwing: archimedisch punt van vernieuwing 4. Het vakgroepplan als masterplan  5. Samenvatting 1.         Inleiding “De Vereniging van Docenten levensbeschouwing is opgericht om de belangen van haar leden

Profiel coördinator waardegericht leren

Een schets t.b.v. de Vereniging van Docenten Levensbeschouwing (VDL) Thom Geurts De vraag naar deskundigheid in de school op het terrein van waardepedagogie is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. In beginsel hebben docenten levensbeschouwing op dit terrein een professionaliteitsvoorsprong. Het is zaak die voorsprong te benutten en

MENU