Onderwijsmaterialen

//Onderwijsmaterialen

Sharing Stories, Nederlandse en Marokkaanse jongeren over onrecht

Educatief ontwerp: Thom Geurts Documentaire: BOOZ producties, Amsterdam Een uitgave van IKVpaxchristi en de Nederlandse Katholieke Schoolraad Deze DVD bevat een documentaire (50 min.) van een uitwisseling van Marokkaanse en Nederlandse leerlingen rond ervaringen van onrecht. De documentaire is gemonteerd in korte scenes waarmee leerlingen zelf aan de

Sharing Stories, Exchanges with Palestinian Youth: Teacher Manual

TABLE OF CONTENTS       1. Preparing for the exchange The theme Educational activities The project organization 2. The educational activity stages step by step Stage 1: Preparation for Sharing Stories Stage 2: Introducing oneself Stage 3: Story writing Stage 4: Reading and commenting upon each other's

Sporen naar zin: Islam in Nederland Docentenboek

PABO Methode Levensbeschouwing Inhoud: Woord vooraf Inleiding Deel 1: Achtergronden van Sporen naar Zin Levenbeschouwing in moderne samenlevingen Versterking van de toegang tot levensbeschouwing en ethiek Uitgangspunten van de module 'Islam in Nederland' Levensbeschouwelijke educatie in het basisonderwijs Beroepsprofiel leraar primair onderwijs en levensbeschouwelijke Deel 2: Werken met

MENU