Islam en Moderniteit

/Islam en Moderniteit

Narratieve solidariteit

Thom Geurts en het Sharing Stories project TOINE VAN TEEFFELEN In 2000 begon een tiental Nederlandse en Palestijnse scholen aan een leerlingenuitwisseling rond het thema ‘Sharing Stories’. Het project voor jongeren van 15 tot 17 jaar beoogde een bijdrage aan vredesonderwijs en werd opgezet en gecoördineerd door het

Sharing Stories, Nederlandse en Marokkaanse jongeren over onrecht

Educatief ontwerp: Thom Geurts Documentaire: BOOZ producties, Amsterdam Een uitgave van IKVpaxchristi en de Nederlandse Katholieke Schoolraad Deze DVD bevat een documentaire (50 min.) van een uitwisseling van Marokkaanse en Nederlandse leerlingen rond ervaringen van onrecht. De documentaire is gemonteerd in korte scenes waarmee leerlingen zelf aan de

MENU