Home

Rasit Bal en Thom Geurts over religie

Een dubbelinterview Onderstaande interviews vormen een tweeluik. Ze zijn gepubliceerd in het vaktijdschrift Narthex en in samenwerking met Henk Steenhuis bewerkt voor Dagblad Trouw. In het eerste interview bevraagt Thom Geurts zijn collega Rasit Bal. In het tweede interview zijn de rollen omgedraaid. Beide interviews vonden plaats binnen

Liquideer de vakdidactiek!

Thom Geurts Religie transformeert. Dat zie je als je om je heen kijkt. Verzuiling is inmiddels geschiedenis geworden. Ook de manier waarop mensen zich verbinden met religieuze gemeenschappen verandert. En van een christelijk meerstromenland is Nederland op religieus gebied een divers land geworden. De Randstad is zelfs een

Vormen van leegte – Het eerste boek van Uitgeverij Waardegericht Leren

Een kleine catalogus van levenskunst auteur: Thom Geurts Een persoonlijk boek "Dit boek begint wanneer ik in een oude agenda van mijn vader het blaadje met mijn geboortedag vind. Leeg. Kan dat: je levensweg zoeken in gesprek met leegte? De lege ruimte tussen twee persoonlijke foto's zegt meer

2017-02-13T11:03:59+01:00Boeken, Geen categorie, Publicaties|

Ontbinden en Verbinden: Factoren van nomadische vakdidactiek voor Religieus Leren

Ik bepleit een handelingsgerichte benadering van religie als basis voor vakdidactiek van G/L. De religieuze handeling staat in het leren centraal. Kennis, communicatie en motivatie zijn onontbeerlijke dimensies ervan. Kenmerkend voor de religieuze handeling is dat je je leefwereld opbouwt in het perspectief van uiteindelijke zin. Kenmerkend van kennis

2016-11-09T09:37:32+01:00Geen categorie|