Kennis als tegenwoordigheid van geest

Jac. P. Thijsse begon als onderwijzer. Hij is het altijd gebleven: in de teksten van zijn beroemde Verkade albums, in zijn initiatiefwerk voor het inrichten van plantsoenen en instructieparken in de steden, in zijn bestuurlijk pionierwerk voor de oprichting en ontwikkeling van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten.

Timing: Schoolidentiteit bij de tijd

Timing Schoolidentiteit bij de tijd   “Hij heeft niets aan,” roept een klein kind, “hij heeft niets aan!” “Maar hij heeft helemaal niets aan!” riep tenslotte het hele volk. En het liep de keizer koud langs de rug want hij vond dat ze gelijk hadden, maar hij dacht:

De dans van de vakdidactiek

Kleine choreografie van de vakdidactische posities rond de lespraktijk   Thom Geurts   Goed leraarschap, is dat een kunst? Zeker, het komt aan op het interpreteren van de situatie en daarop afgestemd scheppend handelen. Wie zegt dat er geen kunst aan is slaat de plank mis. Maar alléén

2016-11-09T09:37:33+00:00 Artikelen, Publicaties, Waardepedagogiek|

Omgaan met Bronnen

Omgaan met bronnen Thom Geurts 1. Bronnen waarvan? 1.1 Een handelingsgerichte benadering van kennis De Duitse maatschappijtheoreticus Arnold Gehlen typeert de mens als “Mängelwesen”: een gebrekkige . Wat mensen tekort komen is de instinctmatige toerusting waarover dieren wel beschikken en die hun gedrag tamelijk automatisch regelen op grond

De leraar als ‘cliffhanger’

Edith Stein Lezing Het Hooghuis, Oss 16 januari 2012 De leraar als cliffhanger: Kunnen we de zachte kracht van pedagogie hard maken? “Op de vraag wat de zin van het leven is, antwoordt iedereen met een opsomming van zijn levensloop.” György Konrád, Tuinfeest. Thom Geurts Edith Stein lezing

MENU