Organisatie in onderwijs

//Organisatie in onderwijs

Timing: Schoolidentiteit bij de tijd

Timing Schoolidentiteit bij de tijd   “Hij heeft niets aan,” roept een klein kind, “hij heeft niets aan!” “Maar hij heeft helemaal niets aan!” riep tenslotte het hele volk. En het liep de keizer koud langs de rug want hij vond dat ze gelijk hadden, maar hij dacht:

De leraar als ‘cliffhanger’

Edith Stein Lezing Het Hooghuis, Oss 16 januari 2012 De leraar als cliffhanger: Kunnen we de zachte kracht van pedagogie hard maken? “Op de vraag wat de zin van het leven is, antwoordt iedereen met een opsomming van zijn levensloop.” György Konrád, Tuinfeest. Thom Geurts Edith Stein lezing

Een plaatje van Thom Geurts

PIM DE HAAS In mijn bijdrage geef ik aan de hand van het hiernaast afgebeelde plaatje het denken van Thom Geurts weer. De afbeelding is een schermafdruk van een woordenwolk gebaseerd op alle Narthex-artikelen van Thoms hand. Het zijn grote woorden. Kort gezegd - zonder hem tekort te

Een katholieke school besturen

  Besturen van de katholieke school als een waardevolle pedagogische gemeenschap, Een nieuwe context voor artikel 23 van de Grondwet Een nieuwe context voor bijzonder onderwijs De kern van de school staat onder druk Leraren en schoolleiders ervaren dat de kern van hun werk onder druk van buitenaf

Kwaliteitsbeleid voor de school als pedagogische waardegemeenschap

De school als pedagogische waardegemeenschap Uitgangspunten voor kwaliteitsbeleid Thom Geurts Het beleid van bijzondere scholen staat in het spanningsveld tussen markt en overheid. De Tilburgse hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde en SCP onderzoeker Paul Dekker stelt echter vast dat organisaties in dat spanningsveld de sterke neiging hebben zich met markt

MENU