Basishandelingen

//Basishandelingen

Omgaan met Bronnen

Omgaan met bronnen Thom Geurts 1. Bronnen waarvan? 1.1 Een handelingsgerichte benadering van kennis De Duitse maatschappijtheoreticus Arnold Gehlen typeert de mens als “Mängelwesen”: een gebrekkige . Wat mensen tekort komen is de instinctmatige toerusting waarover dieren wel beschikken en die hun gedrag tamelijk automatisch regelen op grond

Een plaatje van Thom Geurts

PIM DE HAAS In mijn bijdrage geef ik aan de hand van het hiernaast afgebeelde plaatje het denken van Thom Geurts weer. De afbeelding is een schermafdruk van een woordenwolk gebaseerd op alle Narthex-artikelen van Thoms hand. Het zijn grote woorden. Kort gezegd - zonder hem tekort te

De canon in het onderwijs: van kennisinstrument naar pedagogie

1. De context: beter onderwijs in Nederland Je kunt er niet omheen: nadenken over de canon in het Nederlandse onderwijs vindt plaats midden in een heftig onderwijsdebat en wordt erdoor bepaald. Dat debat is allang geen academisch debat meer. Het is een debat waarin leraren de toon zetten

Heiligen zijn brekers

Thom Geurts 1. Geschiedenis en tegengeschiedenis Meer dan een miljoen Nederlanders bekeek ‘De grootste Nederlander aller tijden’. Ongeveer een kwart van de kijkdichtheid van een hemels belangrijke voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal. Niet verkeerd voor een cultureel programma! Maar wat maakte het zo aantrekkelijk? Stemmen op kopstukken uit

De klas als spirituele werkplaats

Over de leerbaarheid van zingeving en zinvinden Thom Geurts Spiritualiteit behoort ongetwijfeld tot de kern van religies. Maar is er ook in de school plaats voor? En als er op school al plaats voor is, kan spiritualiteit daar ook geleerd worden? En als spiritualiteit in school geleerd kan

MENU