Boeken

Vormen van leegte – Het eerste boek van Uitgeverij Waardegericht Leren

Een kleine catalogus van levenskunst auteur: Thom Geurts Een persoonlijk boek "Dit boek begint wanneer ik in een oude agenda van mijn vader het blaadje met mijn geboortedag vind. Leeg. Kan dat: je levensweg zoeken in gesprek met leegte? De lege ruimte tussen twee persoonlijke foto's zegt meer

2017-02-13T11:03:59+00:00 Boeken, Geen categorie, Publicaties|

Beroepsethiek

EEN ANTWOORD OP DE IMPASSE VAN ETHIEK IN MODERNE SAMENLE­VIN­GEN? Thom Geurts 0. Inleiding Wie zich inspant om de contouren van een nieuw aandachtsveld in het beroepson­derwijs te tekenen ontkomt niet aan een reflectie op de maatschappelijke betekenis van dat nieuwe aandachtsveld. Vaak, te vaak, wordt deze maatschappelijke

Burgerschap in een vergruizelende samenleving

Voorwoord Terwijl onze samenleving samenhang verliest ontwikkelt zich een individualisme dat zich lang niet altijd laat verbinden met het gezamenlijke belang. We zien een toename van crimina­li­teit, groot en klein. We zien een calcu­lerende overheid en het antwoord van calculerende burgers die hun eigenbelang veilig stellen. We zien

2016-11-09T09:37:34+00:00 Boeken|

Leren van zin

Contouren voor de inhoud van levensbeschouwelijke educatie in de katholieke basisschool Thom Geurts Woord vooraf Levensbeschouwelijke educatie is in het Nederlands basisonder­wijs een kwetsbaar leergebied. Dat geldt ook voor het katho­liek basisonderwijs. De legi­tima­tie ervan speelt zich af in het gebied tussen kerk en staat. Naarmate school steeds

MENU