• Marrakech-2011-183-300x225

Van veelheid verschil maken

Herkenbaarheid van religieus leren in een veelvormig schoolvak

 

Je kunt de gezondheid van het schoolvak godsdienst/levensbeschouwing bekijken vanuit het perspectief van een leerling die verhuist en op een nieuwe school de schoolloopbaan vervolgt. Dat vervolg is geborgd bij bijna alle vakken. Natuurlijk zullen lesmethodes verschillen maar de eindtermen, de

Artikelen, Publicaties|
  • PA170049-300x225

Handelingstheoretisch perspectief op het begrip religie

Handelingstheoretisch perspectief op het begrip religie

 

Het begrip religie heeft zijn geschiedenis. Dat is geen autonome geschiedenis, maar een geschiedenis die samenhangt met de veranderende positie van het omgaan met het Uiteindelijke in de loop van de ontwikkeling van onze samenleving. ‘Religie’ fungeerde als een vangnet om uiteendrijvende en

  • Marrakech-2011-127-Small-300x225

Transformatie van religie in Nederland

Religie van verzuild systeem naar persoonlijk handelen,

Transformatie van religie in Nederland

 

 

 

 

Modernisering: historische achtergrond

 

Wat nu Nederland heet is gegroeid uit het netwerk van metropolen aan de Noordzee (Blockmans 2010). Als de nautische kennis en voorzieningen eenmaal op peil zijn is de Noordzee een ruimte van verkeer en handel met

  • P1010275-Small-200x200

Is religie een ding?

Is religie een ding?

De betekenis van transformatie van religie voor vakdidactiek

 

Paul Vermeer heeft zich gemeld in het bescheiden koortje dat een zorgelijke klaagzang over de situatie van het vak Godsdienst/Levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs brengt. Twee jaar geleden zette Henri Rijksen in dit tijdschrift de toon in een

  • P1010077-Small-300x225

De spiritualiteit van ongebonden spiritualiteit

Losmaken en trekkracht,

Een ontmoeting met Kees Waaijman

“Ja, het klopt. Ik speel gitaar. Later heb ik les genomen. Maar daarvoor speelde ik in een bandje. Met vrienden. We maakten blues. Prachtig! Vooral samen improviseren. Je weet wanneer je de ruimte krijgt. En die geef je ook aan elkaar.

Artikelen, Publicaties|
MENU