De spiritualiteit van ongebonden spiritualiteit

De spiritualiteit van ongebonden spiritualiteit

Losmaken en trekkracht, Een ontmoeting met Kees Waaijman “Ja, het klopt. Ik speel gitaar. Later heb ik les genomen. Maar daarvoor speelde ik in een bandje. Met vrienden. We maakten blues. Prachtig! Vooral samen improviseren. Je weet wanneer je de ruimte krijgt. En die geef je ook aan elkaar. Zonder...
Categorie: Artikelen, Publicaties
Na pioniers komen cartografen

Na pioniers komen cartografen

(De volledige tekst) Pionier zijn voor religie in school, en geen op religie gerichte speciale opleiding hebben: kan dat? Dit is de vraag die bij me op kwam na een bijzondere ontmoeting. Ik was in het Carmel College Salland, in Raalte. Om precies te zijn: in de locatie voor praktijkonderwijs sprak ik...
Kennis als tegenwoordigheid van geest

Kennis als tegenwoordigheid van geest

Jac. P. Thijsse begon als onderwijzer. Hij is het altijd gebleven: in de teksten van zijn beroemde Verkade albums, in zijn initiatiefwerk voor het inrichten van plantsoenen en instructieparken in de steden, in zijn bestuurlijk pionierwerk voor de oprichting en ontwikkeling van de Vereeniging tot Behoud...
Drie trainingen voor docenten levensbeschouwing voortgezet onderwijs

Drie trainingen voor docenten levensbeschouwing voortgezet onderwijs

Thom Geurts en Henri Rijksen Accreditatie vanuit de VDLG Versterking van de positie van de docent en het vak levensbeschouwing: dat is een speerpunt van de VDLG. Daarom werkt de VDLG intensief mee aan de invoering van het lerarenregister. Met dat register kunnen beroepskwaliteit, nascholing en professionalisering...
De dans van de vakdidactiek

De dans van de vakdidactiek

Kleine choreografie van de vakdidactische posities rond de lespraktijk   Thom Geurts   Goed leraarschap, is dat een kunst? Zeker, het komt aan op het interpreteren van de situatie en daarop afgestemd scheppend handelen. Wie zegt dat er geen kunst aan is slaat de plank mis. Maar alléén kunst?...