Bildung voor leraren

Bildung voor leraren Thom Geurts   De Hogeschool van Utrecht heeft enkele jaren geleden de rol op zich genomen de verschillende initiatieven voor persoonlijke professionele vorming van studenten in het hoger beroepsonderwijs op verschillende hogescholen en universiteiten bij elkaar te brengen onder de noemer bildung. Soms bestonden zulke

Bildung en de waardigheid van de leraar

Bildung zit in het hart van het lerarenberoep. Onderzoek van de Onderwijsraad (Leraar zijn, 2013) laat zien wat veel leraren en lerarenopleiders ervaren. Onderwijs, schoolorganisaties en het werk van leraren verzakelijken. Dat gebeurt onder druk van de economie. Maar ook door directieve en op meetbare  resultaten gerichte managementstijlen.

MENU